ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပိုင်၊ ဒလမြို့နယ်၊ မြသီတာပန်းခြံရှိ မြေဧရိယာ(၆၁၇၇.၆၄)စတုရန်းမီတာ (၁.၅၂၆) ဧက မြေပေါ်တွင် မော်တော်ယဉ် ဝင်/ထွက် ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပိုင်၊ ဒလမြို့နယ်၊ မြသီတာပန်းခြံရှိ မြေဧရိယာ (၆၁၇၇.၆၄) စတုရန်းမီတာ(၁.၅၂၆)ဧက မြေပေါ် တွင် မော်တော်ယဉ် ဝင်/ထွက် ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းအား (၁-၂-၂၀၂၄ မှ ၃၁-၁-၂၀၂၅)ထိ (၁)နှစ် သက်တမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

close-date-tender