ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန် စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ)များကို (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုငွေ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွက် ဌာနတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီရိုးရိုး-500 PPM)များကို ကျပ်သန်း(၂၀)မှ ကျပ်သန်း (၂၀၀)ထိ တန်ဖိုး (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender